Cul de Sac

Bij Cul de Sac vinden ze elke dag moeiteloos de ideale balans tussen heerlijke drankjes, geweldige live-muziek en swingende dansavonden. Op zaterdag 20 april gaat het café OFFROAD met het mysterieuze Yantras, kraut-rock trio Fellatio en de (post)punk en wave van Richie Dagger.

Yantras – 16:00 – 16:45

Yantras is ontstaan uit tragedie, maar boven wanhoop uitgerezen. Gevestigd in de Nederlandse hoofdstad van de heksenjacht, wordt hun unieke mix van post-doom doordrenkt met dezelfde duistere, apocalyptische en occulte thema’s en rauwe, primitieve emotie die ooit aanwezig was in hun geboorteplaats Roermond. De huidige versie van Yantras ontstond in 2023 en brengt invloeden van allerlei zware muziekgenres samen.

Fellatio – 18:00 – 18:45

Fellatio is een zelf uitgeroepen avant-garde disco punk- post- penis- kraut-rock trio. Ze introduceren een existentieel perspectief met hun repetitieve, hypnotiserende, pulserende Kraut-geluid. Hun muzikale expressie fluctueert tussen ongeremde energie en hoekige extravagantie, gekenmerkt door meeslepende hooks, nauwgezet vervaardigde ritmes en poëtische punk elementen.

Richie Dagger – 20:00 – 21:00

Richie Dagger kwam voort uit de overblijfselen van de psychedelische groep Hooghwater en de Nederlandse/Belgische punkers The Reactionaries. De samenwerking van muzikanten uit deze bands was geen onbekend terrein. Velen van hen hadden eerder het podium gedeeld in de hardcore punkband Restless Youth. Maak je klaar voor een mix van (post)punk en wave, doordrenkt met hun mysterieuze en duistere benadering!


At Cul de Sac, they effortlessly strike the perfect balance every day between delicious drinks, fantastic live music, and lively dance nights. On Saturday, April 20th, the café goes OFFROAD with the mysterious Yantras, kraut-rock trio Fellatio, and the (post)punk and wave sounds of Richie Dagger.

Yantras – 16:00 – 16:45

Finding origin in tragedy, Yantras has risen above despair. Based in the witch-hunting capital of the Netherlands, their unique blend of post-doom is drowned in the same dark, apocalyptic and occult themes and raw, primal emotion that was once present in their hometown of Roermond. The current iteration of Yantras formed in 2023 and brings together influences of all kinds of heavy music.

Fellatio – 18:00 – 18:45

Fellatio is a self-proclaimed avant-garde disco punk-post-penis kraut-rock trio. They introduce an existential perspective with their repetitive, hypnotic, pulsating Kraut sound. Their musical expression fluctuates between unrestrained energy and angular extravagance, characterized by immersive hooks, meticulously crafted rhythms, and poetic punk elements.

Richie Dagger – 20:00 – 21:00

Richie Dagger emerged from the remnants of the psychedelic group Hooghwater and the Dutch/Belgium punks known as The Reactionaries. The collaboration of musicians from these bands wasn’t unfamiliar territory. Many of them had previously shared the stage in the hardcore punk powerhouse Restless Youth. Brace yourself for a blend of (post)punk and wave, infused with their uniquely eerie and dark approach!

Website