Feniks x The Junction

Hoe kun JIJ bijdragen aan een veilige Roadburn voor iedereen? – Workshop Bystander Intervention

In deze workshop op zaterdag 21 april tussen 12:30 en 13:30 leer je hoe je kunt ingrijpen wanneer je seksueel grensoverschrijdend gedrag of intimidatie waarneemt. Je krijgt een snelcursus over gendernormen en hoe ze een systeem van ongelijkheid en geweld ondersteunen. Vervolgens zullen we verschillende manieren verkennen om een verschil te maken. Deze workshop wordt geleid door Laurens Kleijntjens en Ciel Rombouts van Feniks, het emancipatie-expertisecentrum in Tilburg. Iedereen is welkom, maar de hosts willen vooral mannen uitnodigen om deel te nemen.

Vanwege beperkte capaciteit is aanmelden voor de workshop verplicht.

Meld je aan voor de workshop

How can YOU contribute to a safe Roadburn for everyone? – Workshop Bystander Intervention

In this workshop on Saturday April 21 between 12:30PM en 1:30PM you will learn how to intervene when you witness sexual transgressive behaviour or harassment. You will get a crash course on gender norms and how they support a system of inequality and violence. Then we will explore multiple ways to make a difference. This workshop will be facilitated by Laurens Kleijntjens and Ciel Rombouts from Feniks, the emancipation expertise center in Tilburg. Everyone is welcome but the hosts want to especially invite men to participate.

Due to limited capacity, registration for the workshop is mandatory.

Registrate for workshopWebsite